TPPK Typologická poradňa pobočka Košicevybrané linky:


www.antropologickabiotypologie.cz/
Termíny služieb v Košiciach na rok 2010

Termíny služieb v Košiciach na rok 2018

 

 

Sobota - nedeľa 10-11. 02. 2018

Sobota - nedeľa 02-03. 06. 2018

Sobota - nedeľa 06-07. 10. 2018

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

TPPK Typologická poradňa pobočka Košice, Fándlyho 36, 040 17 Barca, Email: tppk@szm.sk © 2009 TAKMOT, s.r.o.