TPPK Typologická poradňa pobočka Košicevybrané linky:


www.antropologickabiotypologie.cz/
Antropologická biotypológia (ďalej len typológia) je objektívne kriterická veda, ktorá zisťuje povahu a zdravie človeka podľa vonkajších znakov

Antropologická biotypológia

 

Antropologická biotypológia (ďalej len typológia) je objektívne kriterická veda, ktorá zisťuje povahu a zdravie človeka podľa vonkajších znakov. Jej začiatky siahajú do najstaršej histórie ľudstva.

Ľudia si začali všímať, že rôzne znaky na tele človeka, ale aj na ostatných organizmoch, ukazujú na ich povahové vlastnosti, aj zdravotný stav. Zistili, že každá vlastnosť sa v  prírode  prejavuje určitým znakom ( tvar, veľkosť, uhol, drsnosť, farba, tvrdosť … ). Na základe týchto zistení došli k záveru, že aj pre človeka platia určité zákonitosti.

Čím viacej je v povahe človeka zastúpená nejaká vlastnosť, tým výraznejšie je zastúpený zodpovedajúci znak tej vlastnosti na tele človeka. Takéto vonkajšie znaky na ľudskom tele je možné rozoznať veľké množstvo. Nachádzajú sa na celom tele.

 

Využitie

 

Typológia sa využíva vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti. Môže to byť aj pri riešení partnerských, susedských, pracovných vzťahov.

Pri výchove detí, rozhodovaní sa, aké vzdelanie deťom zabezpečiť.

Pri rozhodovaní sa, aké je najvhodnejšie povolanie pre človeka.

 

Pomocou typologických znakov je možné neinvazívnym spôsobom spoľahlivo diagnostikovať choroby a to už v ich úplnom počiatku, kedy je ich možné najľahšie efektívne liečiť.

Je možné spoľahlivo diagnostikovať dispozície na choroby a vhodnou prevenciou predísť ich prepuknutiu.

Informácie o možnostiach využitia typológie stačí kontaktovať hociktorú pobočku, alebo priamo centrálu.

 

 

        Neviete na akú školu dať  svoje dieťa ?

        Chcete zmeniť pracovné miesto a neviete aká práca by Vám vyhovovala ?

        Máte zdravotné problémy a klasická medicína si s tým nevie rady?

        Nedarí sa Vám nájsť vhodného partnera?

        Hľadáte do pracovného kolektívu optimálnych pracovníkov?

        Potrebuje Vaša organizácia posúdiť schopnosti vedúcich pracovníkov?

        Hľadáte možnosti ako zlepšiť personálnu činnosť Vašej organizácie?

 

Na tieto, aj ďalšie otázky Vám typológia vie dať odpoveď.

 

 

TPPK Typologická poradňa pobočka Košice, Fándlyho 36, 040 17 Barca, Email: tppk@szm.sk © 2009 TAKMOT, s.r.o.